RADITE SA NAMA

Proces selekcije kandidata za rad u EQUILIBRIO JUNIOR – sektoru specijalizovanom za rad sa starijim osnovcima od V do VIII razreda, obavlja Sektor za ljudske resurse.

Konkurse raspisujemo usled povećanja obima posla, realizacije novih projekata ali i obezbeđivanja adekvatne zamene kolega koji su privremeno odsutni.

Proces selekcije kandidata podrazumeva standardizovane tehnike koje sprovode zaposleni obučeni za tu vrstu posla.

Nivo stečenog obrazovanja, prethodno radno iskustvo, planovi i ambicije navedeni u Vašoj radnoj biografiji i motivacionom pismu, odlučujući su faktori na osnovu kojih procenjujemo nivo stručnosti, iskustva i motivisanosti za traženu otvorenu poziciju u našem Centru.

Za posao i praksu se možete prijaviti u svakom trenutku, bez obzira na to da li je trenutno otvoren konkurs, a mi ćemo vas u skladu sa našim potrebama i Vašim iskustvom, pozvati na prvi intervju upoznavanja.

U procesu selekcijekandidata, u zavisnosti od zahteva konkretne pozicije, koristimo:

  • Intervjue
  • Psihološke testove
  • Testove za utvrđivanje nivoa znanja jezika
  • Testove za držanje prezentacija
  • Timske i/ili individualne simulacije poslovnih situacija

Nakon objedinjavanja svih podataka, naš stručni tim bira kandidate koji najviše odgovaraju zahtevima otvorene pozicije.

ŠTA DOBIJATE RADOM/OBAVLJANJEM PRAKSE U NAŠEM CENTRU?

Priliku za sticanjem ekspertize u realizovanju nastave stranih jezika za starije osnovce, adekvatnu obuku, mentora i podršku svih kolega tokom procesa prilagođavanja.

Ukoliko ste zainteresovani za honorarno angazovanje ili stalni radni odnos u renomiranom jezičkom centru, molimo Vas, popunite sledeći formular klikom na:

PRIJAVA