RADITE SA NAMA

Radite sa nama
Radite sa nama

Proces selekcije kandidata za rad u EQUILIBRIO JUNIOR – sektoru specijalizovanom za rad sa starijim osnovcima od V do VIII razreda, obavlja Sektor za ljudske resurse.

Konkurse raspisujemo usled povećanja obima posla, realizacije novih projekata ali i obezbeđivanja adekvatne zamene kolega koji su privremeno odsutni.

Proces selekcije kandidata podrazumeva standardizovane tehnike koje sprovode zaposleni obučeni za tu vrstu posla.

Nivo stečenog obrazovanja, prethodno radno iskustvo, planovi i ambicije navedeni u Vašoj radnoj biografiji i motivacionom pismu, odlučujući su faktori na osnovu kojih procenjujemo nivo stručnosti, iskustva i motivisanosti za traženu otvorenu poziciju u našem Centru.

Za posao i praksu se možete prijaviti u svakom trenutku, bez obzira na to da li je trenutno otvoren konkurs, a mi ćemo vas u skladu sa našim potrebama i Vašim iskustvom, pozvati na prvi intervju upoznavanja.

U procesu selekcijekandidata, u zavisnosti od zahteva konkretne pozicije, koristimo:

  • Intervjue
  • Psihološke testove
  • Testove za utvrđivanje nivoa znanja jezika
  • Testove za držanje prezentacija
  • Timske i/ili individualne simulacije poslovnih situacija

Nakon objedinjavanja svih podataka, naš stručni tim bira kandidate koji najviše odgovaraju zahtevima otvorene pozicije.

ŠTA DOBIJATE RADOM/OBAVLJANJEM PRAKSE U NAŠEM CENTRU?

Priliku za sticanjem ekspertize u realizovanju nastave stranih jezika za starije osnovce, adekvatnu obuku, mentora i podršku svih kolega tokom procesa prilagođavanja.

Ukoliko ste zainteresovani za honorarno angazovanje ili stalni radni odnos u renomiranom jezičkom centru, molimo Vas, popunite sledeći formular klikom na:

PRIJAVA

STILL NOT SURE WHAT TO DO?

We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.

Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US