INDIVIDUALNI ČASOVI ENGLESKOG I NEMAČKOG

Individulani časovi

Početak polugodišta školarci uglavnom dočekaju bezbrižno i sa osmehom na licu, ali ubrzo budu zatečeni nagomilanim gradivom, kontrolnim i pismenim zadacima, kao i usmenim proverama znanja.

Vrlo često nije dovoljno samo organizovati se i zagrejati stolicu već je potrebna pomoć stručnih i iskusnih nastavnika, a jedino rešenje su privatni časovi engleskog i nemačkog jezika.

MI IMAMO NAJPOVOLJNIJE REŠENJE ZA VAS KOJE GARANTUJE  SJAJNE REZULTATE!

Individualni časovi engleskog i nemačkog jezika za osnovce i srednjoškolce od 11 do 17 godina uz koje će školarci brzo i lako nadoknaditi propušteno gradivo, savladati nejasne gramatičke jedinice i spremiti se za usmeno odgovaranje deo su naše ponude. Privatni časovi engleskog i nemačkog jezika sada su vam uvek dostupni u renomiranom jezičkom centru sa preko 20 godina uspešnog rada i to na 3 lokacije u Beogradu ili online. Izaberite 5 ili 10 individualnih časova koji će pomoći vašem školarcu na putu ka boljoj oceni u školi i pripremi kontrolnog zadatka, a ujedno smanjiti stres i zabrinutost.

PRIJAVA

Individulani časovi

SPREMITE SE ZA KONTROLNI I POPRAVITE SVOJE OCENE!

Za osnovce i srednjoškolce, učenike od 11 do 17 godina koji žele da poprave ocenu iz engleskog ili nemačkog jezika ili im je potrebna pomoć oko pripreme za kontrolni ili pismeni zadatak,  na raspolaganju je paket od 5 ili 10 individualnih časova u trajanju od po 75 minuta. Individualni časovi za učenike od 11 do 17 godina mogu se odvijati u vidu klasične nastave u prostorijama našeg Centra ili online. Izaberite 1 od 3 lokacije: Belville, Vračar ili Učiteljsko naselje i dođite da zajedno savladamo sve jezičke barijere!

KOME JE NAMENJEN PAKET OD 5 ILI 10 INDIVIDUALNIH ČASOVA?

Časovi engleskog i nemačkog za osnovce i srednjoškolce koji su u potpunosti prilagođeni polaznicima namenjeni su učenicima  od 11 do 17 godina koji žele:

 • da se oslobode stresa i tenzije pred kontrolni zadatak ili usmeno odgovaranje i
 •  da konačno sa samopouzdanjem pokažu stečeno znanje i poprave svoju ocenu.

Naši nastavnici su potpuno posvećeni svakom polazniku i njegovim individualnim potrebama. Zato naš tim, nakon razgovora sa roditeljem i polaznikom kreira mini plan i program i opredeljuje se za jedan od načina rada koji već dugi niz godina daje sjajne rezultate.

OPŠTE INFORMACIJE

 • Individualna nastava, uživo ili online
 • Termini časova prilagođeni učenicima
 • Preporučeni tempo rada – 2x nedeljno po 75 minuta
 • Nastavni fond – 5 ili 10 časova od 75 minuta

SPREMNI ZA KONTROLNI ZADATAK BRZO I LAKO UZ PAKET OD 5 ILI 10 INDIVIDUALNIH ČASOVA!

Naš zajednički rad baziraće se na programu po kome učenici rade u školi, a nastavnici će prema potrebama učenika obezbediti sav dodatni materijal, neophodan za uspešno usvajanje gradiva. Paket od 5 ili 10 individualnih časova učenicima omogućava da za kratko vreme savladaju gradivo stranog jezika koje su propustili, da dostignu željeni napredak i poprave svoju ocenu u školi zahvaljujući radu sa stručnim, strpljivim i posvećenim nastavnicima našeg Centra.

POMOĆIĆEMO VAŠEM ŠKOLARCU DA LAKO POPRAVI OCENU IZ ENGLESKOG ILI NEMAČKOG JEZIKA!

Ukoliko nivo znanja učenika dozvoljava, nastava će se u celosti odvijati na ciljnom jeziku, što će dodatno doprineti većoj sigurnosti učenika u sopstveno znanje i osloboditi ih u komunikaciji na ciljnom jeziku. Uz jasna objašnjenja, primere i mnogo vežbe, razrešićemo sve nejasnoće u vezi sa školskim gradivom, a učenici će sasvim sigurno zavoleti strani jezik i uživati u njemu.

U TOKU JE UPIS ZA ŠKOLSKU 2023/24!

PRIJAVA

za dodatne informacije i prijavu
pozovite 061 26 10 328 (12-20h)

KURS OBUHVATA:

 • upis na kurs – online ili u prostorijama našeg Centra
 • razgovor sa roditeljem i polaznikom u cilju prikupljanja informacija o gradivu na kome je potrebno raditi
 • kreiranje mini plana i programa od strane nastavnika, kako bi polaznik što lakše savladao gradivo
 • pohađanje nastave u prostorijama našeg Centra ili online
 • pripremu dodatnih nastavnih materijala za vežbu
 • proveru naučenog gradiva
Sva dodatna pitanja nam možete postaviti putem formulara:
STILL NOT SURE WHAT TO DO?

We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.

Form is not available. Please visit our contact page.
X
CONTACT US